De nieuwe website van PCI Sint Willibrord is gelanceerd. Op deze website is het eenvoudiger een hulpvraag te doen.
Ook zijn de werkgroepen online te volgen.

Over

De PCI, Parochiele Caritas Instelling, verleent hulp op allerlei manieren.