Hulpvraag

Neem gerust contact op met ons. 

De PCI, Parochiele Caritas Instelling, verleent hulp op allerlei manieren. Welke soort hulpvragen pakken we op: in principe ALLE vragen om hulp, waarbij met name noodhulp onze eerste prioriteit. Niet alleen materiele hulp maar ook immateriele hulp.
Bij materiele hulp kun je aan het volgende vragen denken:

• Ik kan geen eten kopen. Wij geven dan (eenmalig) voedselbonnen en verwijzen daarna eventueel door naar de Voedselbank
• Ik kan geen kleding kopen. Wij verwijzen dan door naar de Kledingbank
• Mijn wasmachine is stuk en ik heb geen geld om een reparatie te laten uitvoeren of een nieuwe te kopen.
• Ik ben op zoek naar werk en heb daarvoor een auto nodig maar heb geen geld om mijn auto te laten repareren
• Ik moet mijn gebit laten restaureren maar kan dit niet betalen
• Ik kan geen laptop voor mijn kinderen kopen. Wij verwijzen dan bijvoorbeeld door naar Stichting Leergeld

We helpen hierbij en bedenken samen hoe we dit kunnen oplossen. Waarbij we uiteraard ook kijken waar andere organisaties (zie hierboven, maar ook bijvoorbeeld overheidsorganisaties) mee kunnen helpen.

Indien we hulp verlenen is dit altijd hulp in natura, nooit geven we contant geld.

Waar we in principe niet ondersteunen, omdat dit in onze ogen geen noodhulp is, zijn bijvoorbeeld volgende vragen:
• Mijn afwasmachine is kapot
• Ik wil een bad ipv douche

Bij immateriele hulp, zal in principe de Diaken (Adri van Zundert) het gesprek aangaan met de hulpvrager en zullen ze samen bedenken wat voor soort ondersteuning het meest zal aansluiten bij de gestelde vraag of probleem.

De inzet en betrokkenheid gaat verder dan alleen die voor de primaire doelgroep. Met de activiteiten streeft de PCI de sociale samenhang en integratie in de samenleving te bevorderen. Dit doet ze waar mogelijk ook in samenwerking met andere organisaties. De PCI wil in nauwe samenspraak diaconale activiteiten die onze doelstelling raken mede financieren en in overleg met de plaatselijke werkgroepen vorm proberen te geven.

Over

De PCI, Parochiele Caritas Instelling, verleent hulp op allerlei manieren.